Belastingwinkel Eindhoven

ONZE VRIJWILLIGERS

De medewerkers van de Belastingwinkel Eindhoven zijn vrijwilligers en allen zijn bekend met het brede scala van genoemde diensten.

BELANGRIJK

Alle diensten van de Belastingwinkel Eindhoven zijn voor rekening en verantwoording van de belastingplichtige cq. diegene die de dienst ontvangt en/of in wiens opdracht wij de dienst verlenen. Elke aansprakelijkheid wijzen wij hiermede op voorhand af.

WAT MOET U MEEBRENGEN?

Indien u beschikt over een DIGID code deze meebrengen.

Om u te kunnen helpen hebben wij al uw inkomensgegevens nodig. Gebruik ook de checklist op de pagina 'Meebrengen'.

WAT U NOG MEER MOET WETEN

De aard van onze werkzaamheden laat het niet toe dat u kinderen onder de 12 jaar mee naar ons kantoor brengt.

Wij zijn alleen geopend op afspraak. Indien u een afspraak heeft om 10 uur 's ochtends, gelieve u zich niet eerder te melden dan 5 minuten voor aanvang.